Per tal de complir la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, se l'informa que les dades facilitades per vostè en aquest qüestionari, seran incorporades en un fitxer d'EL MICACO.COM, per tal de gestionar la contractació del nostre servei, així com per oferir-li informació comercial dels productes i serveis de la nostra botiga. Per a la protecció de les citades dades s'aplicaran les mesures de seguretat que s'estableixen en el Reial Decret 994/1999, d'11 de juny, per el que s'aprova el Reglament de Mesures de Seguretat dels Fitxers Automatitzats que continguin Dades de Caràcter Personal. Respecte a les citades dades, podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació en els termes establerts en aquesta Llei Orgànica mitjançant comunicació a EL MICACO.COM.